Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Hans Nilsens vei 41
9020 Tromsdalen

Turistinformasjon
Vakttelefon: 410 08 470
booking@ishavskatedralen.no

Skolebesøk
For skolebesøk i kirka, ta kontakt med kateketen.
Telefon: 974 83 316
cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no

Kirkekontoret i Tromsø:
Ved kirkelige handlinger som dåp, begravelse, bryllup eller konfirmasjon ta kontakt med kirkekontoret i Tromsø.
Telefon: 77 60 50 90
Besøksadresse: Skippergata 16A, 3. etg

Telefon og e-postadresser:

Sokneprest i Tromsøysund Aileen Zahl
Tlf. 959 71 047
aileen.zahl@kirken.tromso.no

Sokneprest i Ullsfjord Stine Walmsness
Mobil: 936 22 836
stine.walmsness@kirken.tromso.no

Prostiprest Kristine Berg
Tlf. 416 95 754
kristine.berg@kirken.tromso.no

Turistansvarlig Agnethe Soelberg
Tlf. 410 08 470
agnethe@ishavskatedralen.no

Diakon Vigdis Iren Mellem
Telefon: 970 31 104/971 41 562
vigdis.mellem@kirken.tromso.no

Kantor Linde Mothes
Mobil: 948 82 357
linde.mothes@kirken.tromso.no

Kantor (i Ullsfjord) Kristian Paulsen
Mobil: 915 80 856
kristian.paulsen@kirken.tromso.no

Kateket Cathrine Kjeldsberg
Mobil: 974 83 316
cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no

Kirketjener Mogens Olsen
Mobil: 469 70 973
mogens.olsen@kirken.tromso.no

Menighetsarbeider og -forvalter Åse Dons Lindrupsen
Mobil: 908 74 525
aase.lindrupsen@kirken.tromso.no

Økonomisjef Kristine Mikkelsen
Mobil: 918 77 717
kristine.mikkelsen@kirken.tromso.no regnskap@ishavskatedralen.no

Trosopplærer Ellen Renate Bergheim Kristoffersen
Mobil: 959 44 867
ellen.kristoffersen@kirken.tromso.no

Turistverter
Mobil: 483 18 220
staff@ishavskatedralen.no

Diakonimedarbeider Therese Heiskel
Mobil: 907 27 811
therese.heiskel@kirken.tromso.no