Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Åse Dons Lindrupsen
booking@ishavskatedralen.no

Besøksadresse og telefon:
Hans Nilsens vei 41
9020 Tromsdalen
Telefon: 410 08 470

Turistinformasjon:
Vaktmobil: 410 08 470

Kirkekontoret i Tromsø:
Ved kirkelige handlinger som dåp, begravelse, bryllup eller konfirmasjon ta kontakt med kirkekontoret i Tromsø.
Telefon: 478 05 090

Kateketen:
For skolebesøk i kirka ta kontakt med kateketen.
Telefon: 974 83 316


Telefon og e-postadresser:

Tromsøysund og Ullsfjord menigheter:
Kirkekontoret: 47 80 50 90

Diakon Vigdis Iren Mellem
Telefon: 970 31 104
Mobil: 971 41 562
vigdis.mellem@kirken.tromso.no

Kantor Linde Mothes
Mobil: 948 82 357
linde.mothes@kirken.tromso.no

Kantor (i Ullsfjord) Kristian Paulsen
Mobil: 915 80 856
kristian.paulsen@kirken.tromso.no

Kateket Cathrine Kjeldsberg
Mobil: 974 83 316
cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no

Kirketjener Mogens Olsen
Mobil: 469 70 973
mogens.olsen@kirken.tromso.no

Menighetsarbeider Åse Dons Lindrupsen
Mobil: 908 74 525
aase.lindrupsen@kirken.tromso.no

Musikkprodusent Signe Johansen
Mobil: 976 83 042
signe.johansen@kirken.tromso.no

Prostiprest

Sokneprest May Line Angell
Mobil: 920 58 910
may.line.angell@kirken.tromso.no

Sokneprest (i Ullsfjord) Britt Aanes Ekhougen
Mobil: 469 38 242
britt.ekhougen@kirken.tromso.no

Trosopplærer Antony Aguirre
Mobil:
antony.aguirre@kirken.tromso.no

Turistansvarlig Anneli Ylitalo Ottem
Mobil: 900 94 096
anneli.ottem@kirken.tromso.no
(Agnethe Soelberg i permisjon)

Turistverter
Mobil: 483 18 220
staff@ishavskatedralen.no

Økonomisjef Kristine Mikkelsen
Mobil: 918 77 717
kristine.mikkelsen@kirken.tromso.no
regnskap@ishavskatedralen.no