Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Begravelse

Når et menneske  dør velger de fleste pårørende å benytte tjenestene til et begravelsesbyrå. Byråene tar hand om alt det praktiske, enten det er ønske om gravferd eller kremasjon. De kontakter også  Kirkekontoret i Tromsø, som igjen tar kontakt med presten. Presten tar kontakt med pårørende for å sette opp sørgesamtale.

Mange ønsker kontakt med prest når livet nærmer  seg slutten. Prestene i Tromsøysund og Ullsfjord kan komme på besøk for samtale, skrifte eller nattverd hvis ønskelig. På www.kirken.no finner du informasjon blant annet om å planlegge begravelse,  og du kan gå inn og se på ordningen for gravferd og gravferdsloven.