Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Korøvelse «Aurora Borealis»

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i underetasjen på Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlige og dirigent er Sondre Alexander Kleven

For mer info, kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.

Korøvelse «Aurora Borealis»

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i underetasjen på Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlige og dirigent er Sondre Alexander Kleven

For mer info, kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.

Korøvelse «Aurora Borealis»

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i underetasjen på Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlige og dirigent er Sondre Alexander Kleven

For mer info, kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.

Salmekveld

Vi synger advents- og julesalmer både fra Landstad og Norsk salmebok (N13). Vi lager hefter med salmer fra Landstad salmebok, men gjerne ta med egen salmebok. Etterpå er det kirkekaffe.

Musikk ved Linde Mothes. Velkommen!

Håpskonsert – AVLYST!

AVLYST!

Konsert  i to deler med pause på ca 20-30 minutter. Foruten musikk blir det  vitnesbyrd fra forfulgte kristne med ord, bilder og video

Billetter pris kr 250 til salgs ved inngang.

Korøvelse Kantori Tromsø

Kantori Tromsø er et blandakor for voksne, og koret øver i Ishavskatedralen hver onsdag. Koret jobber med ulike prosjekt, både små og store. I 2022 planlegger vi et stort prosjekt sammen med  orkester, solister og korsangere fra Tyskland.

Vi øver nå til Pilgrimsmesse til Allehelgensdag og til vår Julekonsert 1.desember. Da skal vi synge bl.a. fra Bachs Juleoratoriet og Händels Messias. Vi ta gjerne imot nye sangere! Dirigent: Linde Mothes. For mer info, kontakt: linde.mothes@kirken.tromso.no

Korøvelse Kantori Tromsø

Kantori Tromsø er et blandakor for voksne, og koret øver i Ishavskatedralen hver onsdag. Koret jobber med ulike prosjekt, både små og store.

Vi øver nå til Pilgrimsmesse til Allehelgensdag og til vår Julekonsert 1.desember. Da skal vi synge bl.a. fra Bachs Juleoratoriet og Händels Messias. Vi ta gjerne imot nye sangere! Dirigent: Linde Mothes. For mer info, kontakt: linde.mothes@kirken.tromso.no

Korøvelse «Aurora Borealis»

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i underetasjen på Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlige og dirigent er Sondre Alexander Kleven

For mer info, kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.

Høststevne – Den luthersk-læstadianske menighet (DLLM) i Tromsø

Høststevne – Den luthersk-læstadianske menighet (DLLM) i Tromsø