Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Korøvelse «Kantori Tromsø»

Kantori Tromsø er et blandakor for voksne, og koret øver i Ishavskatedralen hver onsdag. Koret jobber med ulike prosjekt, både små og store. Denne høsten jobber vi med et stort prosjekt sammen med  orkester, solister og korsangere fra Tyskland.

Vi ta gjerne imot nye sangere! Dirigent: Linde Mothes. For mer info, kontakt: linde.mothes@kirken.tromso.no

Korøvelse «Aurora Borealis»

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i underetasjen på Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlige og dirigent er Sondre Alexander Kleven

For mer info, kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.

Høststevne – Den luthersk-læstadianske menighet (DLLM) i Tromsø

Høststevne – Den luthersk-læstadianske menighet (DLLM) i Tromsø

Høststevne – Den luthersk-læstadianske menighet (DLLM) i Tromsø

Stevne – Den Luthersk Læstadianske forsamling

Stevne – Den Luthersk Læstadianske forsamling

Stevne – Den Luthersk Læstadianske forsamling

Stevne – Den Luthersk Læstadianske forsamling

Torsdagstreff

Dagsentertilbud med kaffe, vafler – og rømmegrøt. Det blir sang, loddsalg, quiz og litt trim. Dette blir sesongens siste treff, og vi skal være i den nyoppussede menighetssalen på menighetshuset i hans Nilsensvg 41. Velkommen!