Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste for eldre

Kort gudstjeneste. Etter gudstjenesten er det juleavslutning for torsdagstreffet, med musikk, julegrøt og gang rundt juletreet på menighetshuset.

Medvirkende: Prest Aileen Zahl, diakon Vigdis Mellem,  kantor Linde Mothes

Regnbuemesse

Velkommen til regnbuemesse ved domprost Stig lægdene m.fl.

Grønnåsen kirkekor og  Skeiv ungdom medvirker.

Nattverd

Ordinasjonsgudstjeneste

Jørgen Johnsen  skal ordineres, og ordinasjonen foretas av Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard
Jørgen Johnsen er tromsdaling, og både døpt og konfirmert i Tromsdalen kirke, og han har vært aktivt med i Ten Sing og annet barne- og ungdomsarbeid . Han har også jobbet som kirketjenervikar og prestevikar her. Jørgen ordineres til tjenesten som sokneprest i Øverbygd, i Målselv kommune, en stilling han har vært i siden 1. juli i år.

Gudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste