Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Familiegudstjeneste «Lys Våken»

Menighetens 11-åringer – som overnatter i kirka fra lørdag til søndag – deltar i denne gudstjenesten.

Tenning av julegranen på kirkebakken rett  etter gudstjenesten. Kirkekaffe deretter.

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Allehelgensøndag

Vi minnes dem som har gått bort i løpet av det siste året. Stemningsfull gudstjeneste med roser og påfølgende kirkekaffe.

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjeneste