Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmasjonsgudstjenester

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest: Aileen Zahl

Kateket: Cathrine Kjeldsberg

Organist: Linde Mothes

Gudstjeneste

Høymesse med skrifte og nattverd

Gudstjeneste i rammene av læstadianernes høststevne.

Gudstjeneste

Høymesse med skrifte og nattverd

Gudstjeneste i rammene av læstadianernes høststevne.