Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Nyttårsgudstjeneste

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste

Julegudstjeneste

Adventsgudstjeneste

Samtalegudstjeneste for konfirmanter

Kveldsmesse for årets konfirmanter og deres familier

Adventsgudstjeneste

Familiegudstjeneste – «Lys våken»

Menighetens 11-åringer – som overnatter i kirka fra lørdag til søndag – deltar i denne gudstjenesten.

Tenning av julegranen på kirkebakken rett  etter gudstjenesten. Kirkekaffe i kirkas underetasje til slutt.

Minnegudstjeneste

Allehelgensøndag. Vi minnes dem som har gått bort i løpet av det siste året. Stemningsfull gudstjeneste med roser og påfølgende kirkekaffe. De som har mistet noen i løpet av det siste året er spesielt velkommen!