Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

Prest: May Line Angell
Organist: Linde Mothes

Offer til: Tromsøysund menighets barne- og ungdomsarbeid

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes

Høymesse

Prest: May Line Angell

Kantor: Linde Mothes
Offer til: Redd Barna

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Åpen kirke

Åpen kirke i stedet for gudstjeneste. De som ønsker er velkommen til en stille stund for bønn, ettertanke og lystenning. Tilstede: Sokneprest May Line Angell, kantor Linde Mothes,  kirketjener Mogens Olsen.

Åpen kirke

Åpen kirke i stedet for gudstjeneste. De som ønsker er velkommen til en stille stund for bønn, ettertanke og lystenning. Tilstede: Sokneprest May Line Angell, kantor Linde Mothes,  kirketjener Mogens Olsen.