Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

Prest: Kristine Berg

Kantor: Linde Mothes

Gudstjeneste

Prest: Kristine Berg

Kantor: Kristian Paulsen

Gudstjeneste

Prest: Christer Sollie
Kantor: Guttorm Lindquist
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets barne- og ungdomsarbeid

Høytidsgudstjeneste

Prest: Kristine Elisabet Berg

Kantor Linde Mothes
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Ramfjord kirkeforening

Høymesse – korsmesse

Prest: May Line Angell
Kantor: Linde Mothes
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsø International Church

Dette er avskjedsgudstjenesten til sokneprest May Line Angell, som etter dette går over til ny stilling som sokneprest i Tromsø domkirke.

Konfirmasjonsgudstjeneste

Gudstjeneste

Høymesse med dåp

Prest: Kristine Elisabet Berg, kantor Linde Motes

Første lesetekst: Jes 40,26-31
Andre lesetekst: 2 Kor 4,14-18
Prekentekst: Joh 14,1-11

Offer til: Kirkens bymisjon, Tromsø

NB! Ingen gudstjeneste!

Gudstjeneste

Kantor: Kristian Paulsen
Prest: Kristine Elisabet Berg

Første lesetekst: Jes 45,5-8
Andre lesetekst: 1 Pet 1,3-9
Prekentekst: Joh 20,24-31
Offer til: Tromsø TenSing