Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstjeneste

Gudstjeneste

Prest: Aileen Zahl

Kantor: Linde Mothes

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Høymesse

Høytidsgudstjeneste med nattverd

Påskenattsmesse

Fra mørke til lys!
En veldige stemningsfull og helt spesiell gudstjeneste, som varer i ca 2 timer.

Menighetens prester, kantor Linde Mothes m. fl.

Pasjonsgudstjeneste