Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Utlysning midnattskonserter 2022

Tromsøysund sokn søker musikere til å medvirke på Midnattskonsertene i Tromsdalen kirke, Ishavskatedralen, med oppstart 1. august 2022, og med varighet fram til 1. desember 2022. Vi ønsker å inngå kontrakt med inntil ni musikere til å spille på Midnattskonsertene, samt inntil to ensembler på opptil tre musikere. Konsertene skal i utgangspunktet gjøres i trioer, delt mellom en sanger, en pianist/organist, samt en instrumentalist, og vi oppfordrer både enkeltmusikere og allerede etablerte ensembler til å sende inn tilbud. Som musiker på midnattskonsertene har du gode muligheter til  selv å bestemme repertoaret, og dette kan gjenbrukes for konsertene. Forberedelse og programmering må påregnes som en del av oppdraget. Arbeidet er fleksibelt, og man er med på å utarbeide egen arbeidsplan.

Er dette av interesse for deg?

kontraktsvilkår – Midnattskonsertene 01.08.2022-01.12.2022

Konkurransegrunnlag – Musikkere til Midnattskonsertene