Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Diakonalt arbeid

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår. Ta gjerne kontakt med sognediakon Vigdis Mellem tlf. 970 31 104 eller vigdis.mellem@kirken.tromso.no om det er noe du kan tenke deg å delta på. Vi trenger dessuten flere frivillige medarbeidere til de ulike tiltakene.

 

Bakerste rom

Bakerste rom er et møtested i kirka. Vi starter med kafe og sosialt samvær bakerst i kirka, med utsikt mot brua og øya. Så settes «døra på gløtt», og man kan fortsette inn i kirkerommet for videre program. Kvelden avsluttes med kafe. Det holdes annenhver  torsdag – så følg med på annonsering. Tidspunktet er  kl. 1900.

Høsten 2017 er det ti år siden vi startet opp med “Bakerste rom”, og i den anledning har vi et supert tilbud til brukerne: “Livet og trua” er ei livsnær gruppe der deltagerne spiser sammen, snakker sammen om der vi er i livet, trua og Jesu møte med ulike mennesker i bibelen. Samlingene “Livet og trua” vil være 09.10, 23.10. 06.11, 20.11 og 04.12, og ansvarlige vil være Vigdis Iren Mellem og Anne-Grethe Melbye. Påmelding til Vigdis I. Mellem.

 

 

Forbønnstjeneste

En gruppe på ca. 30 personer tilbyr bønneomsorg for dem som ønsker forbønn, og disse ber alene hjemme hos seg selv. Ta  kontakt med diakonen som formidler ønsker.

 

Game up

Dette er et internasjonalt forskningsprosjekt i samarbeid med NORUT m.fl. Annenhver fredag kl. 1100 møtes pensjonister til lunsj og trim. Trimmen varer i to timer, og vi bruker dataspill, der målet er å styrke balansen, slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

Game up har nå en pause, men skal etter planen  starte opp igjen. Følg med på annonsering.

 

Mandagstreff

Mandagstreffet er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og middag. Treffene finner sted på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver mandag kl. 1100-1430. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det.

 

«Sorgen og gleden»

Dette er et tilbud for folk som har lyst til å komme seg ut på tur, og til dem som har «stoppet opp» i livet på grunn av sykdom eller bærer på sorg. Annenhver onsdag møtes vi på snuplassen øverst oppe i Turistvegen kl. 1045, og etter noen ord for dagen går vi sammen opp til lavvuen, der kaffen står klar kl. 1130. Alle tar med nistepakke og kopp, og klær og fottøy etter værforbehold. Dette er et møtested som vi skaper undervegs, med samtale og dagens tema rundt gruva.

“Sorgen og gleden” har nå en pause, men skal etter planen  starte opp igjen senere. Følg med på annonsering.

 

Sorggrupper – Lever du med sorg?

Vi har to typer sorggrupper:  En for dem som har mistet en som sto dem nær – og denne gruppen hadde oppstart onsdag 6. september 2017. Vi har også en for etterlatte etter selvmord, og denne gruppen hadde oppstart onsdag 13. september 2017.  Gruppene har møter annenhver onsdag kl. 1900. Andre  halvår 2017 møtes førstnevnte gruppe i partallsuker, og sistnevnte i oddetallsuker. Alle gruppene er  samtalegrupper – ikke terapigrupper – de skal være  et fristed å komme til, der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppene er livssynsnøytrale, og de møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden). Det er fremdeles ledige plasser, og påmelding gjøres til soknediakon Vigdis Iren  Mellem, tlf. 970 31 104.

 

Torsdagstreff

Torsdagstreff er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og middag. Treffene finner sted på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden)   annenhver torsdag kl. 1030-1430. I 2017 finner treffene sted i oddetallsuker. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det.