Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Diakonalt arbeid

Sorggrupper – Lever du med sorg?

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår, og her finner en flere sorggrupper. Felles for de alle er at de er livssynsnøytrale.

Sorggruppe for dem som har mistet en som sto dem nær: Dette er en samtalegruppe,  ikke terapigruppe, og er ment å være et «fristed» å komme til, et sted der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppen møtes annenhver torsdag (i oddetallsuker) kl. 1800. Ønsker du å være med i en slik gruppe? Ta kontakt med  soknediakon Vigdis Iren  Mellem, tlf.  971 41 562 for en prat og påmelding.

Sorggruppe for etterlatte etter selvmord: Denne gruppen er i regi av den frivillige organisasjonen «Andreashjelpen», og det er en hjelp til selvhjelp-gruppe. Her møter man andre som er i samme eller i en lignende situasjon, og man finner i fellesskap «verktøy» og strategier for å komme seg videre.  Gruppen møtes annenhver onsdag (i partallsuker)  kl. 1800, og ledes av Trine Norvåg og Arne Sund.  Kontaktperson: Trine Norvåg, tlf. 926 44 044.

Begge disse to gruppene har møter på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41, inngang fra nedsiden av bygget, altså på øversiden av Otium.

Sorggruppe for barn:  

Dette er en sorggruppe for barn i alderen 10-14, som har mistet en forelder. Samtidig – men på et annet rom, er det et møtested for gjenlevende forelder, som treffer andre i samme livssituasjon. Gruppen møtes annenhver onsdag (i partallsuker)  kl. 1800 på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41, inngang fra øversiden. Gruppeledere: Therese Heiskel, Aileen Zahl og Anna Lisa Nilsen. Kontaktperson: Therese Heiskel, tlf. 907 27 811.

Torsdagstreff

Torsdagstreff er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og snitter. Treffene finner sted i menighetssalen underetasjen på Tromsdalen kirke (inngang fra siden)  annenhver torsdag kl. 1030-1430. Egenandel kr. 100. Ta gjerne med en gevinst til loddsalg.  I 2023 finner treffene sted i partallsuker.