Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Diakonalt arbeid

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår. Ta gjerne kontakt med sognediakon Vigdis Mellem tlf. 970 31 104 eller vigdis.mellem@kirken.tromso.no om det er noe du kan tenke deg å delta på. Vi trenger dessuten flere frivillige medarbeidere til de ulike tiltakene.

 

Sorggrupper – Lever du med sorg?

Vi har to typer sorggrupper:  En for dem som har mistet en som sto dem nær, og en for etterlatte etter selvmord.  Den første gruppen møtes  annenhver torsdag (i oddetallsuker) kl. 1800. Den andre gruppen møtes annenhver onsdag (i partallsuker)  kl. 1800 Alle gruppene er  samtalegrupper, og  ikke terapigrupper. De skal være  et fristed å komme til, et sted der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppene er livssynsnøytrale, og de møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41, inngang fra nedsiden av bygget, altså på øversiden av Otium.

Ønsker du å være med i en slik gruppe? Ta kontakt med  soknediakon Vigdis Iren  Mellem, tlf.  971 41 562 for en prat og påmelding.

 

Torsdagstreff

Torsdagstreff er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og snitter. Treffene finner sted i menighetssalen underetasjen på Tromsdalen kirke (inngang fra siden)  annenhver torsdag kl. 1030-1430. Egenandel kr. 100. Ta gjerne med en gevinst til loddsalg.  I 2023 finner treffene sted i partallsuker.