Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Diakonalt arbeid

Det drives et omfattende diakonalt arbeid i menigheten vår. Ta gjerne kontakt med sognediakon Vigdis Mellem tlf. 970 31 104 eller vigdis.mellem@kirken.tromso.no om det er noe du kan tenke deg å delta på. Vi trenger dessuten flere frivillige medarbeidere til de ulike tiltakene.

 

Bakerste rom

Bakerste rom er et møtested i kirka. Vi starter med kafe og sosialt samvær bakerst i kirka, der vi har utsikt mot brua og øya. Så settes «døra på gløtt», og man kan fortsette inn i kirkerommet for videre program. Kvelden avsluttes med kafe. Det holdes sporadisk på torsdager – så følg med på annonsering. Tidspunktet er  kl. 1900.

 

Forbønnstjeneste

En gruppe på ca. 30 personer tilbyr bønneomsorg for dem som ønsker forbønn, og disse ber alene hjemme hos seg selv. Ta  kontakt med diakonen som formidler ønsker.

 

Trimtreff

Trimtreffet er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er ulike former for trim – både for kropp og hode. I tillegg blir det servert lunsj, samt kaffe, kaker og  loddsalg. Treffene finner sted på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41 (inngang fra nedsiden) annenhver mandag kl. 1100-1430. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det. Info/påmelding: diakon Vigdis Iren Mellem 970 31 104

Arrangør: Omsorgstjenesten Fastlandet, Helselaget Vern og Tromsøysund menighet.

 

«Sorgen og gleden»

Dette er et tilbud for folk som har lyst til å komme seg ut på tur, og til dem som har «stoppet opp» i livet på grunn av sykdom eller bærer på sorg. Annenhver onsdag møtes vi på snuplassen øverst oppe i Turistvegen kl. 1045, og etter noen ord for dagen går vi sammen opp til lavvuen, der kaffen står klar kl. 1130. Alle tar med nistepakke og kopp, og klær og fottøy etter værforbehold. Dette er et møtested som vi skaper undervegs, med samtale og dagens tema rundt gruva.

«Sorgen og gleden» har nå en pause, men skal etter planen  starte opp igjen senere. Følg med på annonsering.

 

Sorggrupper – Lever du med sorg?

Vi har to typer sorggrupper:  En for dem som har mistet en som sto dem nær, og en for etterlatte etter selvmord. Andre grupper kan også bli aktuelle ved behov. Gruppene har møter annenhver onsdag kl. 1900. Alle gruppene er  samtalegrupper, og  ikke terapigrupper. De skal være  et fristed å komme til, et sted der man møter andre som er i samme eller lignende situasjon. Gruppene er livssynsnøytrale, og de møtes på menighetshuset i Hans Nilsensveg 41.

Ønsker du å være med i en slik gruppe fra høsten av? Ta kontakt med  soknediakon Vigdis Iren  Mellem, tlf. 970 31 104 for en prat og påmelding.

 

Torsdagstreff

Torsdagstreff er et dagsentertilbud, altså et sosialt treffpunkt hvor det er allsang, trim, underholdning og loddsalg. Det blir servert både kaffe, vafler og middag. Treffene finner sted i menighetssalen underetasjen på Tromsdalen kirke (inngang fra siden)  annenhver torsdag kl. 1030-1430. I 2020 finner treffene sted i oddetallsuker. Disse treffene arrangeres i samarbeid med Tromsø kommune (omsorgstjenesten) og Nasjonalforeningen for fokehelse (Helselaget Vern). Det tilbys transport med minibuss til og fra for de som har behov for det.