Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Barne- og ungdomsarbeid

Vi kan tilby ulike aktiviteter for ulike aldersgrupper. Vi har aktiviteter som foregår  ukentlig eller annen hver uke, og noen som er knyttet opp mot kirkelige høytider og skolens høstferie.

Barnekoret Måltrostene

Barnekoret «Måltrostene» er for barn mellom 4 og 8 år. Koret møtes hver torsdag kl. 1730-1820 i menighetssalen i Tromsdalen kirke for sang og lek. Måltrostene synger under gudstjenester 4-5 ganger i året.

 

Barnekoret Nattergalene

Barnekoret «Nattergalene» er for barn mellom 9 og 13 år. Koret øver hver onsdag kl. 1230-1400 i  Tromsdalen kirke. Koret synger på gudstjenester 3-4 ganger i året.

 

«Høstfri i kirka»

I skolens høstferie inviterer vi barn i 4.-7. klasse til formingsaktiviteter, lek, bollebaking m.m. i underetasjen på Tromsdalen kirke. Ikke alle barn reiser bort i høstferien, og her i kirka ønsker vi å ha et tilbud til de barna som er hjemme.

 

Jule- og påskevandringer

I tiden før jul og påske blir alle barnehagene i soknet invitert til kirka for å lære om høytidene. Dette er et pedagogisk opplegg, der man i løpet av en knapp time går gjennom kirka og lærer bibelhistorien knyttet til høytiden ved hjelp av sansene.

 

Lys Våken

Første søndag i advent går vi inn i et nytt kirkeår, og det feirer vi hvert år med et nasjonalt arrangement som heter «Lys våken». Dette er for 11-åringene i menigheten, og hensikten er at de skal bli bedre kjent med kirka og gudstjenesten, samtidig som de får leke og være med på andre aktiviteter – samt overnatte i kirka. Vi møtes lørdag ettermiddag og er sammen helt til adventsgudstjenesten er over søndag. Barna i den aktuelle aldersgruppen vil få tilsendt et brev med invitasjon i posten.

 

Speidern

Tromsdalen KFUK-KFUM-speidere er delt inn i tre aldersgrupper: Stifinnere, som går i 3.-5. klasse, vandrere, som går i 6.-10. klasse, og rovere, som er ferdige med ungdomsskolen. Siste året på ungdomsskole kan man være roveraspirant. Vi har møter i underetasjen på Tromsdalen kirke med undervisning og lek inne i kirka, men vi har også utemøter og turer.

For tiden er det ikke speideraktiviteter i Tromsdalen. Vi håper å komme sterkere tilbake høsten 2024, og om du kunne tenke deg å være med som speiderleder, så ta kontakt!

 

Tensing

TenSing er et kor for og av ungdom mellom 13 og 20 år, men med voksent nærvær. Koret øver hver torsdag kl. 1800-2030 i Tromsdalen kirke. Noen øvelser er med sang, andre med grupper innen dans, drama, band og media. Tensing har også øvingshelger med overnatting, samt konserter.