Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Concert: John passion

DATO: 2. April 2017 kl. 19:00
STED: The Arctic cathedral
KATEGORIER: Concert

Johannespasjonen av J.S. Bach på norsk, oversatt av Ragnar Grøm.

Johannespasjonen forteller historien om Jesu og lidelse og død slik den er fremstilt i Johannesevangeliet i Bibelen, med enkelte innslag fra Matteusevangeliet. De fortellende tekstene er ordrett gjengitt, mens sangtekstene er hentet fra ulike kilder. Musikken maler et rikt og nyansert bilde av historiens begivenheter og sterke følelser, fra fortvilelse til dyp ro.

 Solister:

Gro-Anita Gyring Kval

Anne-Berit Buvik

Matthias Gillebo

Harald Bakkeby Moe

Brynjar Onsøien

 

Kantori Tromsø

Mixed orchestra

Conductor:  Linde Mothes

Tickets: NOK 250/150