Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Sorgseminar

DATO: 20. mars 2017 kl. 18:00–21:00
STED: Menighetshuset, Hans Nilsensveg 41
KATEGORIER: Diakonalt arbeid

«Å leve i Sorgens rom – og å flytte ut av det når tiden er inne». Temakveld med  prest, forfatter og foredragsholder Odd Eidner fra Bodø.

Da prest Odd Eidner mistet sitt andre barn, ble også Gud borte. Mens troen var til trøst og styrke i den første store sorgen, førte tapet av Gud nå til en dobbel sorg. Han opplevde i likhet med mange som mister barn, at det berører våre verdier og livssyn.

Etter Eidners innledning vil det bli rom for samtale og en kopp kaffe. Gratis inngang.