Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Innsamlingsaksjonen Lys i mørket

DATO: 21. november 2013 kl. 16:30–20:00
KATEGORIER: Diakonalt arbeid, Menigheten

«Lys i mørket» er Kirkens Bymisjons årlige juleaksjon, med en rekke arrangementer og støttetiltak for de menneskene som av ulike grunner opplever julen som en ekstra tung og vanskelig tid. Tiltakene her i Tromsø er bl.a. julaftenfeiring for rusmisbrukere i bymisjonens lokaler, julaftenfeiring for voksne i festsalen i Rødbanken, utdeling av juleesker til vanskeligstilte barnefamilier.

Konfirmantene i menigheten vår skal i dag gå rundt og selge adventslys til inntekt for denne aksjonen.

http://www.bymisjon.no/Stott-oss/Lys-i-Morket/