Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Korøvelse Kantori Tromsø

DATO: hver onsdag fra 3. april 2024 til 24. april 2024 kl. 19:00–21:00
STED: Menighetshuset
KATEGORIER: Menigheten

Kantori Tromsø er et kor som synger kirkemusikk. Koret deltar i både gudstjenester og konserter, og synger både akapella og med instrumenter. Koret tar gjerne imot nye sangere

Dirigent er Linde Mothes, som også er kontaktperson: linde.mothes@kirken.tromso.no