Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med skrifte og nattverd

DATO: 8. oktober 2023 kl. 11:00–13:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Henning Bjørnstad
Første lesetekst: Salme 36,6-11
Andre lesetekst: Gal 5,16-26
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offer til: Ramfjord kirkeforening

Gudstjeneste i rammene av læstadianernes høststevne.