Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Ten Sing

DATO: hver torsdag fra 5. januar 2023 til 2. mars 2023 kl. 18:00–20:30
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Barn/Ungdom, Menigheten

Ten Sing er et kor for og av ungdom mellom 13 og 20 år, men med voksent nærvær. Koret øver hver torsdag kl. 1800-2030 i Tromsdalen kirke. Noen øvelser er med sang, andre med grupper innen dans, drama, band og media. Tensing har også øvingshelger med overnatting, samt konserter.

For mer info, ta kontakt med kateket Cathrine Kjeldsberg:  Cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no