Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Minnegudstjeneste

DATO: 6. november 2022 kl. 19:00–20:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Oddvar Tveito.

Kantor: Linde Mothes

Soknediakon Vigdis Iren Mellem

Allehelgensøndag. Vi minnes dem som har gått bort i løpet av det siste året. Stemningsfull gudstjeneste med roser og påfølgende kirkekaffe.