Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste («Førsteklasses») med dåp

DATO: 28. august 2022 kl. 11:00–12:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Kristine Elisabet Berg

Kan./Org.: Wilhelm Sollie

Menighetens seks- og sjuåringer inviteres spesielt for å få utdelt bok!

Presentasjon av trosopplærer Ellen Kristoffersen og prestevikar Ivar Jerald

Første lesetekst: 4 Mos 13,17-27
Andre lesetekst: Rom 1,16-17
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43

Offer til: Kirkens Nødhjelp

Kirkekaffe og hoppeslott