Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp

DATO: 21. august 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Sindre Mathias Hasselknippe
Kan./Org.: Wilhelm Sollie

Første lesetekst: 1 Mos 21,9-13
Andre lesetekst: Rom 8,1-4.14-18
Prekentekst: Joh 8,31-36