Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp

DATO: 14. august 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Christer Sollie
Kan./Org.: Linde Mothes

Første lesetekst: 1 Mos 33,1-11
Andre lesetekst: Ef 4,29-32
Prekentekst: Mark 11,25-26

Offer til: Blå Kors bosenter Tromsø