Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 3. juli 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Ishavskatedralen
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Leif Olav Bremer

Kantor: Linde Mothes

Første lesetekst: Salme 22,8-12
Andre lesetekst: 1 Tess 2,5-13
Prekentekst: Matt 9,35-38