Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høytidsgudstjeneste

DATO: 5. juni 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Kristine Elisabet Berg

Kantor Linde Mothes
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Ramfjord kirkeforening