Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 6. mars 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kantor: Wilhelm Sollie
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: Kristine Elisabet Berg
Første lesetekst: 2 Sam 12,1-10
Andre lesetekst: Hebr 5,7-9
Prekentekst: Matt 26,36-45
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets diakonale arbeid