Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste med dåp

DATO: 13. februar 2022 kl. 11:00–12:10
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.:
Kirketj.:
Prest:
Første lesetekst: 5 Mos 6,1-9
Andre lesetekst: 2 Tim 1,1-5; 3,14-17
Prekentekst: Matt 13,24-30
Dag i kirkeåret: Såm
Nattverd: Ja