Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste med dåp

DATO: 6. februar 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Første lesetekst: Ordsp 4,18-27
Andre lesetekst: Åp 22,12-17
Prekentekst: Mark 13,21-27
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Kirkens SOS Nord-Hålogaland