Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste med dåp

DATO: 30. januar 2022 kl. 11:00–12:20
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: Kristine Berg
Første lesetekst: Salme 103,1-6
Andre lesetekst: Jak 5,13-16
Prekentekst: Joh 5,1-15
Dag i kirkeåret: 5siå
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: CRUX Huset oppfølgingssenter