Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste med dåp

DATO: 23. januar 2022 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: 2 Mos 3,13-15
Andre lesetekst: 1 Kor 8,5-6
Prekentekst: Joh 1,15-18
Dag i kirkeåret: 3siå
Nattverd: Ja
Offer til: Ung kirkesang