Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Julegudstjeneste

DATO: 25. desember 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: Ordsp 8,1-2.22-31
Andre lesetekst: Hebr 1,1-6
Prekentekst: Joh 1,1-14
Dag i kirkeåret: Juled
Dåp: Ja
Offer til: Kirkens bymisjon, Tromsø