Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Julegudstjeneste

DATO: 24. desember 2021 kl. 14:00–15:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: Jes 9,1a.2.6-7
Andre lesetekst: 1 Joh 1,1-4
Prekentekst: Luk 2,1-20
Dag i kirkeåret: Julaft
Offer til: Kirkens Nødhjelp