Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

DATO: 19. desember 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Kristian Paulsen
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: Christer Sollie
Første lesetekst: Sef 3,14-17
Andre lesetekst: 2 Kor 1,18-22
Prekentekst: Matt 1,18-25
Dag i kirkeåret: 4sia
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Ramfjord kirkeforening