Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

DATO: 5. desember 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: Jes 2,1-5
Andre lesetekst: Hebr 10, 35-39
Prekentekst: Joh 16,21-24
Dag i kirkeåret: 2sia
Dåp: Ja
Offer til: CRUX Huset oppfølgingssenter