Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

DATO: 21. november 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Sted: Tromsdalen kirke
Kan./Org.: Kristian Paulsen
Kirketj.:
Prest:
Første lesetekst: Job 28,20-28
Andre lesetekst: Kol 1,9-14
Prekentekst: Matt 25,1-13
Dag i kirkeåret: KrKo
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Kirkens SOS Nord-Hålogaland