Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp og framføring av pilegrimsmesse

DATO: 7. november 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: Salme 84,2-8
Andre lesetekst: Hebr 12,1-3
Prekentekst: Matt 5,13-16
Dag i kirkeåret: AH
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep