Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Bønnedagsgudstjeneste med dåp og nattverd

DATO: 31. oktober 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Sted: Tromsdalen kirke
Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: Kristine Berg
Første lesetekst: Jes 59,1-4
Andre lesetekst: 1 Joh 1,8-2,2
Prekentekst: Luk 18,9-14
Dag i kirkeåret: BoB
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Blå Kors bosenter Tromsø