Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp. Innsettelse av prostiprest K. Berg

DATO: 14. november 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Linde Mothes
Kirketj.: Bernhard Siebert
Prest: May Line Angell
Prest: Stig Rune Lægdene
Prest: Kristine Elisabet Berg
Første lesetekst: Salme 107,23-32
Andre lesetekst: 2 Kor 1,8-11
Prekentekst: Matt 14,22-34
Dag i kirkeåret: 25 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets barne- og ungdomsarbeid