Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Ten Sing

DATO: hver torsdag fra 14. oktober 2021 til 16. desember 2021 kl. 18:00–20:30
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

Ten Sing er et kor for og av ungdom mellom 13 og 20 år, men med voksent nærvær. Koret øver hver torsdag kl. 1800-2030 i Tromsdalen kirke. Noen øvelser er med sang, andre med grupper innen dans, drama, band og media. Tensing har også øvingshelger med overnatting, samt konserter.

For mer info, ta kontakt med kateket Cathrine Kjeldsberg:  Cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no