Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 15. august 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Sandy Goldbeck-Wood

Kantor: Kristian Paulsen

Kirketjener: Ida Tuolu Kjeldsberg

Første lesetekst: Jes 49,13-16
Andre lesetekst: 2 Kor 9,1-8
Prekentekst: Luk 8,1-3
Dag i kirkeåret: 12 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Kirkens Nødhjelp