Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 12. september 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Sted: Tromsdalen kirke
Kan./Org.: Linde Mothes
Prest: Kristine E. Berg
Første lesetekst: Salme 13,2-6
Andre lesetekst: 1 Pet 4,12-19
Prekentekst: Matt 5,10-12
Dag i kirkeåret: 16 sit
Offer til: Kirkens SOS Nord-Hålogaland