Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 8. august 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Christer Sollie
Kantor: Wilhelm Sollie
Kirketjener: Lavrans Johan Bråthen Lockertsen
Første lesetekst: Gal 5,1-6
Andre lesetekst: Mark 2,23-28
Prekentekst: 2 Mos 20,1-17
Dag i kirkeåret: 11 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets diakonale arbeid