Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 1. august 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kantor: Linde Mothes
Kirketjener: Mogens Olsen
Prest: Margrete Telhaug
Første lesetekst: 1 Mos 50,14-21
Andre lesetekst: 2 Kor 13,11-13
Prekentekst: Matt 18,21-35
Dag i kirkeåret: 10 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: CRUX Huset oppfølgingssenter