Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste – «Førsteklasses»

DATO: 22. august 2021 kl. 11:00–12:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Utdeling av boken «Førsteklasses» til menighetens 6-åringer

Prest: Ragnar Hansson Aase
Kirketjener: Bernhard Siebert
Kantor: Anneli Ylitalo Ottem

Første lesetekst: 2 Krøn 1,7-12
Andre lesetekst: Ef 4,11-16
Prekentekst: Luk 12,41-48
Dag i kirkeåret: 13 sit
Dåp: Ja
Offer til: Blå Kors bosenter Tromsø