Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 19. september 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kan./Org.: Kristian Paulsen
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: 1 Kong 17,17-24
Andre lesetekst: 1 Kor 15,35-45
Prekentekst: Luk 7,11-17
Dag i kirkeåret: 17 sit