Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med skrifte og nattverd

DATO: 5. september 2021 kl. 11:00–13:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Stevnegudstjeneste for den læstadianske forsamlingen.

Prest: Christer Sollie
Kantor: Linde Mothes
Kirketjener: Ida Tuolu Kjeldsberg
Første lesetekst: 2 Mos 19,1-6
Andre lesetekst: Fil 4,10-14
Prekentekst: Luk 10,38-42
Dag i kirkeåret: 15 sit
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets misjonsprosjekt NMS