Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Familiegudstjeneste

DATO: 26. september 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Utdeling av 4-årsbok til menighetens 4-åringer

Prest: May Line Angell
Første lesetekst: 1 Kong 8,41-43
Andre lesetekst: Rom 15,25-33
Prekentekst: Matt 8,5-13
Dag i kirkeåret: 18 sit