Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 25. juli 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kantor: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: Sandy Goldbeck-Wood
Første lesetekst: Salme 145,9-16
Andre lesetekst: 1 Kor 4,3-5
Prekentekst: Joh 8,2-11
Dag i kirkeåret: 9 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsøysund menighets speidere