Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 18. juli 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Kantor: Linde Mothes
Kirketj.: Mogens Olsen
Prest: May Line Angell
Første lesetekst: 2 Mos 36,2-7
Andre lesetekst: Mark 12,37b-44
Prekentekst: 2 Kor 8,9-15
Dag i kirkeåret: 8 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Redd Barna