Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 4. juli 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Børre Aamodt Sneltorp
Kantor: Linde Mothes
Kirketjener: Mogens Olsen
Første lesetekst: Jer 1,4-10
Andre lesetekst: Apg 20,24-32
Prekentekst: Matt 16,13-20
Dag i kirkeåret: Apost
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: CRUX Huset oppfølgingssenter