Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse

DATO: 27. juni 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Christer Sollie

Kantor.: Linde Mothes
Kirketjener: Mogens Olsen
Første lesetekst: Ordsp 7,1-3
Andre lesetekst: 1 Kor 3,10-18
Prekentekst: Matt 7,21-29
Dag i kirkeåret: 5 sit
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Tromsø TenSing