Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Gudstjeneste

DATO: 11. juli 2021 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line Angell

Kantor: Stamen Dimitrov Stantchev

Første lesetekst: Ordsp 30,7-9
Andre lesetekst: 1 Tim 6,17-19
Prekentekst: Luk 19,1-10
Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Offer til: Ramfjord kirkeforening