Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Korøvelse Aurora Borealis

DATO: hver tirsdag fra 10. november 2020 til 17. november 2020 kl. 19:30–22:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Barn/Ungdom

Blandakoret Aurora Borealis ble stiftet i 1997. Koret er tilsluttet Tromsøysund Menighet, og har fast øvingslokale i Ishavskatedralen. Koret jobber med musikk innenfor flere sjangre, og synger i tillegg til sine egne konserter på flere gudstjenester i året. I tillegg til det musikalske holder koret det sosiale aspektet høyt, og gjør mye trivelig sammen. Opp igjennom tiden har koret samarbeidet med flere anerkjente artister.

Korets faste musikalske ansvarlig og dirigent er Sondre Alexander Kleven

Dersom du er interessert å være med, så kontakt leder Bjørn-Leif Paulsen på telefon 414 16 799.