Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Åpen kirke

DATO: 28. mars 2021 kl. 11:00–13:00
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Åpen kirke i stedet for gudstjeneste. De som ønsker er velkommen til en stille stund for bønn, ettertanke og lystenning. Tilstede: Sokneprest May Line Angell, kantor Linde Mothes,  kirketjener Mogens Olsen.

Offer til Kirkens bymisjon, Tromsø