Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp og nattverd

DATO: 2. august 2020 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: Jørgen Johnsen

Kantor: Tonje Braaten

Offer til Det teologiske menighetsfakultetet