Ishavskatedralen - Tromsøysund menighet

Høymesse med dåp og nattverd

DATO: 26. juli 2020 kl. 11:00–12:15
STED: Tromsdalen kirke
KATEGORIER: Gudstjeneste

Prest: May Line ANgell

Kantor: Annimari Pelli

Offer til Kirkens SOS Nord-Hålogaland